Witamy w Helpdesk

W celu usprawnienia pracy pomocy technicznej i lepszej obsługi, korzystamy z systemu zgłoszeń. Każdemu żądaniu pomocy przypisany jest unikalny numer zgłoszenia, który można wykorzystać do śledzenia postępów i odpowiedzi online. W panelu dostarczamy kompletne archiwa i historię wszystkich Twoich zgłoszeń o wsparcie. Aby przesłać zgłoszenie, wymagany jest adres e-mail.

Nowe zgłoszenie może być założone dwiema drogami:

  • Z poziomu panelu obsługi zgłoszeń. Logujemy się poświadczeniami poczty elektronicznej.
  • Wysyłając email na adres helpdesk@telemetria.eu


Twój zespół wsparcia IT

image